Menu Close

Earn upto $250

Refer and Earn

Giới thiệu TCM Globals cho bạn bè và người thân của bạn hoặc với các kết nối của bạn và trên mỗi chuyển đổi giới thiệu thành công, bạn nhận được tới 250 đô la (2,5% hoa hồng cho 10.000 đô la trở lên).

Feel free to choose any account type you like!

Standard

Minimum Deposits

$100

Spread Types

Fixed/Variable

Spread from

Standard Spreads

Leverage

1-500

Minimum transaction size

0.01 lot

Personal Training

Limited

Bonuses

80%

Instruments

60+ Currency pairs Gold & Silver

Spreads

AUD/USD-4
EUR/USD-4
GDP/USD-3
USD/CAD-4
USD/CHF-3.5
USD/JPY-3
USD/MXN-150
USD/RUB-200
USD/TRY-30
France 40-15
German 30-30
UK 100-15
U.S 500-5
U.S nasdaq -5
Crude Oil-0.20
XAU/USD-2.5
XAG/USD-0.18

Silver

Minimum Deposits

$2500

Spread Types

Fixed/Variable

Spread from

Low Spreads

Leverage

1-500

Minimum transaction size

0.01 lot

Personal Training

Limited

Bonuses

80%

Instruments

60+ Currency pairs Gold & Silver & Indices,equites

Spreads

AUD/USD-3.5
EUR/USD-3.5
GDP/USD-3
USD/CAD-4
USD/CHF-3.5
USD/JPY-3
USD/MXN-150
USD/RUB-200
USD/TRY-26
France 40-10
German 30-25
UK 100-13
U.S 500-4
U.S nasdaq -4
Crude Oil-0.18
XAU/USD-2
XAG/USD-0.15

Gold

Minimum Deposits

$5000

Spread Types

Fixed/Variable

Spread from

Low Spreads

Leverage

1-500

Minimum transaction size

0.01 lot

Personal Training

Premium Training

Bonuses

80%

Instruments

60+ Currency pairs Gold & Silver & Indices,equites

Spreads

AUD/USD-3
EUR/USD-2.5
GDP/USD-3
USD/CAD-4
USD/CHF-3.5
USD/JPY-3
USD/MXN-150
USD/RUB-200
USD/TRY-24
France 40-8
German 30-20
UK 100-11
U.S 500-3
U.S nasdaq -3
Crude Oil-0.16
XAU/USD-1.6
XAG/USD-0.12

Platinum

Minimum Deposits

$10 000

Spread Types

Fixed/Variable

Spread from

Low Spreads

Leverage

1-500

Minimum transaction size

0.01 lot

Personal Training

Premium Training

Bonuses

100%

Instruments

60+ Currency pairs Gold & Silver

Spreads

AUD/USD-2.5
EUR/USD-3
GDP/USD-3
USD/CAD-4
USD/CHF-3.5
USD/JPY-3
USD/MXN-150
USD/RUB-200
USD/TRY-22
France 40-6
German 30-15
UK 100-9
U.S 500-2
U.S nasdaq -2
Crude Oil-0.14
XAU/USD-1.4
XAG/USD-0.09

VIP

Minimum Deposits

$50 000

Spread Types

Fixed/Variable

Spread from

Low Spreads

Leverage

1-500

Minimum transaction size

0.01 lot

Personal Training

Premium Training

Bonuses

100%

Instruments

60+ Currency pairs Gold & Silver

Spreads

AUD/USD-2
EUR/USD-3
GDP/USD-3
USD/CAD-4
USD/CHF-3.5
USD/JPY-3
USD/MXN-150
USD/RUB-200
USD/TRY-22
France 40-4
German 30-10
UK 100-7
U.S 500-1
U.S nasdaq -1
Crude Oil-0.12
XAU/USD-1.2
XAG/USD-0.06

Exclusive

Minimum Deposits

$100 000

Spread Types

Fixed/Variable

Spread from

Low Spreads

Leverage

1-500

Minimum transaction size

0.01 lot

Personal Training

Premium Training

Bonuses

100%

Instruments

60+ Currency pairs Gold & Silver

Spreads

AUD/USD-1.3
EUR/USD1
GDP/USD-2
USD/CAD-3
USD/CHF-2.5
USD/JPY-2
USD/MXN-150
USD/RUB-200
USD/TRY-18
France 40-2
German 30-5
UK 100-3
U.S 500-0.5
U.S nasdaq -0.5
Crude Oil-0.10
XAU/USD-0.8
XAG/USD-0.04